Dat is helaas moeilijk te zeggen, omdat het afhankelijk is van een aantal factoren.

Individuele begeleiding en Beschermd Wonen zijn vormen van hulp die vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dit betekent dat de gemeente waarin jij woont beslist (dat heet een indicatie afgeven) of je recht hebt op ondersteuning. In deze indicatie staat welke vorm van hulp je krijgt, hoeveel en voor hoelang. Om dat te kunnen bepalen komt er iemand van de gemeente bij je langs voor een keukentafelgesprek.

Ben je ouder dan 18 jaar? Dan valt de hulp die we je kunnen bieden onder Individuele begeleiding of Beschermd Wonen. Je betaalt dan een eigen bijdrage. Hoe hoog die is wordt berekend door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Je kunt dat ook zelf doen op hun website. Let wel op, want je eigen berekening maken is best ingewikkeld en is alleen bedoeld om je een idee te geven.

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan valt de hulp die we je kunnen bieden onder Zorg voor jeugd. Je betaalt dan geen eigen bijdrage.

Ook voor particuliere ondersteuning kun je bij ons terecht. Vraag gerust naar de mogelijkheden!