Redos hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. In het kort: jouw gegevens zijn veilig bij ons. Hoe we dan precies omgaan met persoonsgegevens lees je uitgebreid in onze privacy policy.

Bij aanvang van onze begeleiding vul je samen met ons een privacyverklaring in. Je kunt dan aangeven in hoeverre we privacygevoelige informatie mogen delen met andere professionele zorgverleners en vrijwilligers die jou ondersteunen.