voor professionals

voor professionals

voor professionals

Redos is een zelfstandige WMO, JW en WLZ (pgb)-erkende zorgonderneming die voornamelijk actief is in Noord-Limburg en Oost-Brabant. We zijn gespecialiseerd in autisme, aanverwante en andere stoornissen. Daarnaast zijn we ook goed in het begeleiden van mensen met een dubbele diagnose.

Redos komt voort uit de zorgbedrijven Coloni en ClarijsZorg. In 2008 zijn we begonnen met het verlenen van zorg aan jeugd en jongvolwassenen met diverse hulpvragen. In 2020 zijn we gefuseerd om ons zorgaanbod uit te breiden en ons werkgebied te vergroten. We richten ons tegenwoordig op jeugd en volwassenen.

Anno nu bieden we:
Individuele begeleiding
Beschermd Wonen

Ons team bestaat uit zorgprofessionals met diverse achtergronden en expertises. Door opleiding en werkervaring dragen we extra kennis en inzicht met ons mee, onder andere op het gebied van jeugdzorg, sport & beweging, politiewerk, defensie, brandweerwerk, maatschappelijk werk en pedagogiek.

Redos is een zelfstandige WMO, JW en WLZ (pgb)-erkende zorgonderneming die voornamelijk actief is in Noord-Limburg en Oost-Brabant. We zijn gespecialiseerd in autisme, aanverwante en andere stoornissen. Daarnaast zijn we ook goed in het begeleiden van mensen met een dubbele diagnose.

Redos komt voort uit de zorgbedrijven Coloni en ClarijsZorg. In 2008 zijn we begonnen met het verlenen van zorg aan jeugd en jongvolwassenen met diverse hulpvragen. In 2020 zijn we gefuseerd om ons zorgaanbod uit te breiden en ons werkgebied te vergroten. We richten ons tegenwoordig op jeugd en volwassenen.

Anno nu bieden we:
Individuele begeleiding
Beschermd Wonen

Ons team bestaat uit zorgprofessionals met diverse achtergronden en expertises. Door opleiding en werkervaring dragen we extra kennis en inzicht met ons mee, onder andere op het gebied van jeugdzorg, sport & beweging, politiewerk, defensie, brandweerwerk, maatschappelijk werk en pedagogiek.

Redos is een zelfstandige WMO, JW en WLZ (pgb)-erkende zorgonderneming die voornamelijk actief is in Noord-Limburg en Oost-Brabant. We zijn gespecialiseerd in autisme, aanverwante en andere stoornissen. Daarnaast zijn we ook goed in het begeleiden van mensen met een dubbele diagnose.

Redos komt voort uit de zorgbedrijven Coloni en ClarijsZorg. In 2008 zijn we begonnen met het verlenen van zorg aan jeugd en jongvolwassenen met diverse hulpvragen. In 2020 zijn we gefuseerd om ons zorgaanbod uit te breiden en ons werkgebied te vergroten. We richten ons tegenwoordig op jeugd en volwassenen.

Anno nu bieden we:
Individuele begeleiding
Beschermd Wonen

Ons team bestaat uit zorgprofessionals met diverse achtergronden en expertises. Door opleiding en werkervaring dragen we extra kennis en inzicht met ons mee, onder andere op het gebied van jeugdzorg, sport & beweging, politiewerk, defensie, brandweerwerk, maatschappelijk werk en pedagogiek.

samenwerken

Autisme en andere stoornissen gaan niet weg en drukken vaak een stempel op het welzijn van de cliënt en zijn of haar directe omgeving. Onze inspanningen zijn er daarom primair op gericht een stabiele situatie te creëren en te behouden. We geven daar onder meer vorm aan door proactief de samenwerking op te zoeken met het sociale netwerk van de cliënt.

Natuurlijk hechten we daarnaast zeer aan een gedegen professioneel netwerk.

Redos gaat daarom graag het gesprek aan met alle partijen die betrokken zijn of willen raken bij de zorg voor burgers met een hulpvraag. Wellicht kunnen we iets voor elkaar betekenen. Neem gerust contact met ons op!

kwaliteit en certificering

samenwerken

Autisme en andere stoornissen gaan niet weg en drukken vaak een stempel op het welzijn van de cliënt en zijn of haar directe omgeving. Onze inspanningen zijn er daarom primair op gericht een stabiele situatie te creëren en te behouden. We geven daar onder meer vorm aan door proactief de samenwerking op te zoeken met het sociale netwerk van de cliënt.

Natuurlijk hechten we daarnaast zeer aan een gedegen professioneel netwerk.

Redos gaat daarom graag het gesprek aan met alle partijen die betrokken zijn of willen raken bij de zorg voor burgers met een hulpvraag. Wellicht kunnen we iets voor elkaar betekenen. Neem gerust contact met ons op!

kwaliteit en certificering

samenwerken

Autisme en andere stoornissen gaan niet weg en drukken vaak een stempel op het welzijn van de cliënt en zijn of haar directe omgeving. Onze inspanningen zijn er daarom primair op gericht een stabiele situatie te creëren en te behouden. We geven daar onder meer vorm aan door proactief de samenwerking op te zoeken met het sociale netwerk van de cliënt.

Natuurlijk hechten we daarnaast zeer aan een gedegen professioneel netwerk.

Redos gaat daarom graag het gesprek aan met alle partijen die betrokken zijn of willen raken bij de zorg voor burgers met een hulpvraag. Wellicht kunnen we iets voor elkaar betekenen. Neem gerust contact met ons op!

kwaliteit en certificering

Redos Kwaliteit-certificering