Wij werken elke dag aan de kwaliteit van onze zorgverlening. Dit is een continu proces waarin we kijken naar wat kwaliteit voor ieder van ons betekent en hoe we hier samen in kunnen ontwikkelen.

Een goed onderbouwd en werkend kwaliteitssysteem ondersteunt ons hierin, bij zowel de uitvoering, de borging als de verantwoording. Dit kwaliteitssysteem beschrijft thema’s en normen waaraan onze zorgverlening moet voldoen om van kwaliteit te kunnen spreken. Hierin zijn ook kwaliteitsdoelstellingen vastgelegd die betrekking hebben op professionaliteit, communicatie en tevredenheid.

Om de kwaliteit te blijven toetsen is er een goed werkende klachtenregeling, MIC-registratie (Melding Incidenten Cliëntenregistratie) en wordt de tevredenheid van zowel onze cliënten als ouders-verzorgers en omgeving gemeten.

Kwaliteit van zorg vraagt ook om kwaliteit van werk. Wij investeren daarom in de deskundigheid van onze mensen en brengen risico’s in kaart met beheersmaatregelen.

Aan de hand van interne audits kijken we naar onze processen in de praktijk. Zo zien we waar kansen liggen om te verbeteren. Daarnaast vinden er, om te kijken of we voldoen aan de norm en om te leren waar het nog beter kan, externe audits plaats in het kader van ISO-certificering.

Als je vragen hebt over onze kwaliteit en ons kwaliteitsmanagementsysteem, dan kun je die altijd stellen aan één van onze medewerkers door een mail te sturen aan: vragen@redos.nl.